Camera Nhận Diện Khuôn Mặt

TC-A52E2 Spec:2/E/12mm

TC-A52E4 Spec:1/E/12mm

TC-A52F2 Spec:2/E/6mm

TC-A52F4 Spec:1/E/6mm

TC-A52L4 Spec: 1/A/E/2.8-12mm/V2.0

TC-A52M4 Spec:1/A/E/2.8-12mm/V2.0

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 (1 Trang)